อนุทิน 130976 - ครูบาบินก้าว

ครูบาบินก้าว
 
 
บันทึกธรรม แห่งการกำหนดหมายในใจอาจจะต่างกันไป ในทางการเมืองที่มุ่งแก้ปัญหาแผ่นดินยามนี้...เมื่อแต่ละคนได้ยินคำว่า...
ถึงเวลาเป่านกหวีดแล้ว หรือ จะประกาศยกระดับการชุมนุมแล้ว...จากเหล่าแกนนำคราวใด ? กลุ่มใด ?
เชื่อว่า...ในใจแต่ละคนที่ติดตาม ก็จะมีความปรารถนาหมายจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างกระหยิ่มยิ้มย่องแตกต่างกันไป ยิ่งสถานการณ์กำลังสุกงอมในเรื่องใด มากเท่าใด ในใจก็ยิ่งมีลุ้น...ฯลฯ
 

ส่วนอาตมา กลับเห็นว่า ที่ผ่านมา เว้นจาก.. ในหลวง เพียงพระองค์เดียวแล้ว... ก็ยังไม่เคยพบใครเลยที่จะแสดงออก ณ บทบาทแห่งจิตใจตนที่ปรากฏออกมาทางกายกรรม วจีกรรม ที่จะนำส่งผลไปสู่จุดเปลี่ยนที่แท้จริงดังปาก ได้เลย...ด้วยที่พบก็มีแต่การทุ่มเทแบบฉก และฉวยโอกาสที่ปรากฏมากมายแบบเดิม... เช่นเดิม 


ตรองดู เถิด...เหล่าคนทั้งหลาย แม้ที่สุดผู้ที่เป็นเกษตรกร ก็ยังหลงทางได้ เพราะบัดนี้..ในใจไม่ได้จะคิดปลูกพืชผักผลไม้เพื่อเอาพืชผักผลไม้ไว้เพื่อการบริโภค ที่เหลือก็แบ่งปันแจกกันไป...ส่วนที่เหลือจากนั้นก็ค่อย ๆ คิดหาทางแปรรูป หรือ อาจจะจำหน่ายขายออกไป...  หากทุกวันนี้ พบแต่การปลูกไว้จนมากมาย โดย เพื่อเป้าหมาย เป็นการมุ่งเอาเงิน...ฯลฯ
 

การที่คนทั้งหลายโดยแท้ที่กระทำอยู่ จึงยังไม่ได้เกิดจากความคิดเสียสละ โดย พร้อมเต็มใจเหน็ดเหนื่อยเพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาขน จริง ๆ หากคงมุ่งหมายแฝงตน โดย ขอใช้คำหนัก ๆ ว่า...มาปล้นหัวใจและศรัทธาจากประชาชน โดย นำความนับถือที่ปล้นไปเสวยอำนาจ...ทั้ง ๆ ที่ เจ้าคนเหล่านี้ตรวจดูได้ทุกคนต่างมีเงินทอง ลาภ ยศ ฐานันดรต่าง ๆ มากมายอยู่แล้ว...ทั้งนั้น

 
การฟังคำประกาศยกระดับ การเป่านกหวีด จึงไม่ได้เกิดเป็นความหมายและมีคุณค่าแห่งความตั้งใจปฏิรูปโดยแท้ได้โดยง่ายเลย... บันทึกนี้ อาจจะทำให้จิตใจห่อเหี่ยว หากขอให้ตรองและตั้งหลักแห่งจิตใจ ฝึกที่ตนให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติศีล...มีศีลเป็นที่พึ่ง อย่างมั่นคงและนำความตรงในการกระทำให้ชัด ๆ กันเถิด...
 
 
 
 
 
เขียน 25 Oct 2013 @ 13:20 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เรื่องราว ที่ควรรับรู้ และ เป็นกำลังใจสนับสนุน ท่านผู้นี้ คือ

พ.ต.ท.สุภวัฒน์ สุปิยะพาณิชย์ ตำรวจน้ำดี ขึ้นเวที ณ สวนลุม ฯ ชุมชนดูไป “ Go On & See Out “ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

http://www.youtube.com/watch?v=GccHv_tHHF4&feature=youtu.be

และ ขอมอบเพลงมาร์ชพิทักษ์สันติราษฎร์ แด่ บุรุษคนนี้ด้วยใจ http://www.youtube.com/watch?v=LGHrFQQAyME