อนุทิน #130945

เช้า - ทบทวนและทำความเข้าใจ  คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ ฯ

    - วางแผน เตรียมงาน อยู่คนเดียว เงียบดี สมองแล่น ชอบคะ 

เขียน:

ความเห็น (0)