อนุทิน 130945 - นีโอ..เบเกอรี่

  ติดต่อ

เช้า - ทบทวนและทำความเข้าใจ  คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ ฯ

    - วางแผน เตรียมงาน อยู่คนเดียว เงียบดี สมองแล่น ชอบคะ 

  เขียน:  

ความเห็น (0)