อนุทิน 130945 - นีโอ..เบเกอรี่

เช้า - ทบทวนและทำความเข้าใจ  คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะ ฯ

    - วางแผน เตรียมงาน อยู่คนเดียว เงียบดี สมองแล่น ชอบคะ 

เขียน 24 Oct 2013 @ 13:26 ()


ความเห็น (0)