อนุทิน 130923 - ยูมิ

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันปิยะ มหาราช ฉลาดล้ำ
แสงส่องธรรม มหา’ ลัย พระสงฆ์หนา
ธรรมยุติ มหานิกาย ได้เรียนมา
แสงปัญญา ดุจเทียนคู่ อยู่รวมกัน
ร่วมกันสร้าง ทางสว่าง ทางสงบ
ทางค้นพบ สัจจะธรรม นำสร้างสรรค์
ทั้งสองมอ พุทธธรรม เพิ่มสัมพันธ์
ทั้งเธอฉัน สามัคคี มีสุข..เอย.

เขียน 23 Oct 2013 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)