อนุทิน 130923 - ยูมิ

  ติดต่อ

วันปิยะ มหาราช ฉลาดล้ำ
แสงส่องธรรม มหา’ ลัย พระสงฆ์หนา
ธรรมยุติ มหานิกาย ได้เรียนมา
แสงปัญญา ดุจเทียนคู่ อยู่รวมกัน
ร่วมกันสร้าง ทางสว่าง ทางสงบ
ทางค้นพบ สัจจะธรรม นำสร้างสรรค์
ทั้งสองมอ พุทธธรรม เพิ่มสัมพันธ์
ทั้งเธอฉัน สามัคคี มีสุข..เอย.

  เขียน:  

ความเห็น (0)