อนุทิน 130918 - krutoiting

  ติดต่อ

ถ้าภาวนาแล้วหลับหูหลับตาไม่รับรู้ภายนอกโลกใดเลย

คงไม่ใช่สิ่งที่เราปรารถนา เราทำเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้ตัวเราสามารถก้าวเดินอย่างมีสติ

ไม่ใช่เลื่อนลอย หงอยเหงา อยู่คนเดียว ไม่ได้ช่วยให้เกิดความดีงามขึ้นมา

ไม่มีขาว ไม่มีดำ 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)