อนุทิน #130910

กิจกรรมเพื่อสุขภาพใจ (...)

นานแล้ว จนจำหมายเลขไม่ได้ : )

เมื่อผ่านวิกฤตการณ์ ใจเย็นลง

มองย้อนไป เห็นหลุมพราง ที่ทำให้ตัดสินใจผิดได้ง่ายๆ
นั่นคือ อารมณ์ กับ การมองว่าสิ่งที่พบจะเป็นเช่นนั้นตลอดไป

ข้าพเจ้าได้ภูมิคุ้มกัน มีหลักการสองข้อคือ
1. ไม่มีการตัดสินใจไหนทำให้ทุกคนพอใจ แต่ใครที่เราควรใส่ใจ?
    เราต้องไม่ลงโทษตัวเอง และคนรอบข้างที่รักเรา
2. เราสามารถได้ประโยชน์จากวิกฤติเสมอ

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (3)

เราสามารถได้ประโยชน์จาก “ความทุกข์” เสมอ ;)…

ขอบคุณคะ อีกบทหนึ่งของ วิชามีความสุข :)