อนุทิน 130846 - อาจารย์ต้น

หลายวันก่อนจนกระทั่งถึงวันนี้ ผมได้จัดเตรียมเอกสานเพื่อไปสอนในภาคการศึกษาที่ 2 นำเอาทฤษฎีแนวคิดเรื่องการสอนมาทบทวนใหม่ เอนี่ผมจบศึกษาฯมานี่ เห็นทีจะต้องแปลหรือเรียบเรียงงานนี้ไปเสนอในบันทึกเสียแล้ว (พักเรื่องอื่นไว้ก่อนนะครับ)

เขียน 21 Oct 2013 @ 21:11 ()


ความเห็น (0)