อนุทิน 130846 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

หลายวันก่อนจนกระทั่งถึงวันนี้ ผมได้จัดเตรียมเอกสานเพื่อไปสอนในภาคการศึกษาที่ 2 นำเอาทฤษฎีแนวคิดเรื่องการสอนมาทบทวนใหม่ เอนี่ผมจบศึกษาฯมานี่ เห็นทีจะต้องแปลหรือเรียบเรียงงานนี้ไปเสนอในบันทึกเสียแล้ว (พักเรื่องอื่นไว้ก่อนนะครับ)

  เขียน:  

ความเห็น (0)