อนุทิน 130836 - นีโอ..เบเกอรี่

ช่วงเช้าเกือบสาย ไปทำงาน เจ้าหน้าที่บางคนสาละวนกับการทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯ ครั้งที่ 2/2556

บางหน่วยงาน (เจ้าหน้าที่สำนักงานอธิการบดี) หยุดให้บริการ 

ด้วยเหตุ คือ มหาวิทยาลัยจัดให้เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนศึกษาดูงานในจังหวัดภาคเหนือ

ที่ทำงานเลย เงียบ สบายเหมาะกับการทำงานวิชาการมาก 

ฝนตกคะ อากาศดี มีความสุข..

เขียน 21 Oct 2013 @ 15:26 ()


ความเห็น (0)