อนุทิน #130831

ป่าสิ้นมนต์คนสิ้นไม้โลกสิ้นหวัง

เราจะยังอยู่อย่างไรไร้ไพรสณฑ์

ปลาไร้น้ำเสือไร้ป่าฟ้ามืดมน

เมฆไร้ฝนวิปริตผิดเพราะใคร


                                  ธรรมทิพย์
                            ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)