อนุทิน 130829 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

เราไม่สามารถ...

ห้ามความคิดที่ไม่ดีของผู้อื่น...

ที่คิดต่อเราได้...

แต่เราสามารถที่จะคิดดีต่อผู้อื่นได้... 

เมื่อเราคิดดี...

ความสุขย่อมเกิดขึ้น...

ในใจของเรา...

  เขียน:  

ความเห็น (0)