อนุทิน 130826 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๒๔๓ |

"เปิดเทอมวันแรก"

* เปิดภาคเรียน ๒/๒๕๕๖ วันแรก

* Focus Group กับอาจารย์ในสาขาอีก ๒ คน และนักศึกษาปริญญาเอก เทคโนฯ จากจุฬาฯ
จากวิทยานิพนธ์ เรื่อง "การพัฒนาระบบการทดสอบแบบปรับเหมาะที่ใช้คอมพิวเตอร์บนเว็บ
ในคอมพิวเตอร์ศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาปริญญาตรี" ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.

* เซ็น Add วิชานวัตกรรมฯ ที่เปิดใหม่ของเอกเคมี Section ๐๗

* หาห้องเรียนวิชาที่นักศึกษาตกค้างอีก ๒ หมู่เรียน

เขียน 21 Oct 2013 @ 11:49 ()


ความเห็น (2)

เปิดภาคเรียน ๒ แล้ว เร็วจัง ที่มหาวิทยาลัยยังไม่เปิดคะ เงียบ วังเวงท่ามกลางสายฝน !!

เขียนเมื่อ 

อยากยังไม่เปิดบ้างครับอาจารย์นีโอฯ … เตรียมอะไรไม่ทันเลย ;)…