อนุทิน 130819 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

- เป็นคณะกรรมการในการร่างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

  "มหาวิทยาลัยสีเขียว" ของ มรภ.พิบูลสงคราม ครั้งที่ ๒   

  (๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.)

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)