อนุทิน 130819 - บุษยมาศ

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

- เป็นคณะกรรมการในการร่างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

  "มหาวิทยาลัยสีเขียว" ของ มรภ.พิบูลสงคราม ครั้งที่ ๒   

  (๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.)

เขียน 21 Oct 2013 @ 08:13 () แก้ไข 21 Oct 2013 @ 08:20, ()


ความเห็น (0)