อนุทิน #130819

(๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖)

- เป็นคณะกรรมการในการร่างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

  "มหาวิทยาลัยสีเขียว" ของ มรภ.พิบูลสงคราม ครั้งที่ ๒   

  (๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.)

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)