อนุทิน 130810 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

การเป็นผู้บริหารนั้น...มีใครทราบบ้างว่า...

"มีเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหาร...

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารคน การบริหารเงิน...

การบริหารงบประมาณ การบริหารจัดการเรื่องอื่น ๆ...

การบริหารเวลา ฯลฯ...จากเกร็ดเล็ก เกร็ดน้อย...

มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ ๆ ได้เหมือนกัน"...

ใช่ว่า..."ใครก็ได้ที่สามารถขึ้นมาเป็นผู้บริหารได้..."

คำว่า "ผู้บริหารที่ดี" นั้น เป็นกันได้ทุกคนหรือเปล่า?...

เขียน 20 Oct 2013 @ 20:50 () แก้ไข 20 Oct 2013 @ 21:01, ()


ความเห็น (0)