อนุทิน 130801 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

วันนี้ (๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖) ตรวจผ่านงานภาระงานที่น้อง ๆ ในกองได้ปฏิบัติ...

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา...เรียบร้อยไปแล้ว...

สำหรับการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรทุกประเภทในรอบนี้...

เรียบร้อยแล้ว...เสร็จทันได้รับเงินเดือนกัน

ณ ปลายเดือนตุลาคม นี้แน่นอน...

แม้ว่าจะมีกระบวนการที่หลายขั้นตอน...

แต่ฉันก็สามารถดำเนินการให้ทันเวลา...

โดยที่ไม่ต้องมาทำการตกเบิกในเดือนถัดไป...

นี่คือ...การบริหารเวลา...การบริหารงานของฉัน

ซึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการหรือเทคนิคในการปฏิบัติของฉันเอง...

เขียน 20 Oct 2013 @ 14:34 ()


ความเห็น (0)