อนุทิน 130762 - วิไลวรรณ์ อุดมศรี

  ติดต่อ

อนุทินประจำสัปดาห์ที่ 20 วันที่ 23-27 กันยายน 2556 (โรงดาราสมุทรภูเก็ต)

               ในสัปดาห์เป็นการติวสัปดาห์สุดท้ายของการสอบของนักเรียนและเป็นการเก็บรวบรวมคะแนนเด็กเป็นคะแนนเก็บปลายภาค สำหรับนักเรียนคนไหนที่ส่งงานไม่ครบครูผู้สอนต้องทวงงานนักเรียน ไม่อย่างนั้นนักเรียนจะไม่มีคะแนนเก็บปลายภาค

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)