อนุทิน #130754

ฉันนั่งคิด   นึกถึงเรื่องราว   ที่ผ่านและพ้น เข้ามาแวะทักทาย 
ฉันสับสน   หยุดคิดพินิจมัน บางครั้งฝัน    บางครั้งตื่น รับเรื่องราว
ฉันถามมัน  มันไม่ตอบเหตุไฉน ฉันฝันไป หรือฉันตื่น เพราะลืมตา 
ฉันอยากรู้   เฝ้าถามตกลงฉันตื่นหรือฝันไป....

 

                                              นายดิน

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)