อนุทิน 130725 - บุษยมาศ

สังคมก้มหน้า...เห็นได้จากการไปประชุมเชิงปฏิบัติการที่เขาใหญ่...

ฉันได้นอนรวมกันกับ ผอ.กอง อีก ๔ กอง

รวมทั้งตัวฉันอีก ๑ เป็น ผอ.กอง ๕ กอง...

นอนเตียงคนละเตียง ภายในห้องเดียวกันแต่มี ๕ เตียง...

เหมือนนักเรียนประจำอย่างไง อย่างงั้น...คริ ๆ ๆ

พอเข้าห้องได้...แต่ละคนก็ก้มหน้าก้มตาดูแต่หน้าจอมือถือของตนเอง...

แต่ในการก้มหน้า...ก็มิได้หมายความว่า...จะไม่สนใจกันคร้า...

พวกเรายังแยก "ความรู้สึกของตนเอง" ได้อยู่ เหมือนแยกว่า...

"เราควรทำสิ่งต่าง ๆ หลาย ๆ อย่าง ภายในเวลาเดียวกัน"

คือ แยกโสตประสาทสัมผัสการรับรู้ เพิ่มขึ้น คริ ๆ ๆ...

เขียน 18 Oct 2013 @ 13:36 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ผอ. ๕ กอง ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

เขียนเมื่อ 

เข้าใจคิดนะคะ คริๆๆ