อนุทิน 130721 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

ในความคิดเห็นของฉัน ๆ คิดว่า "คนเราอ่อนด้อยในเรื่องการทราบถึงกฎระเบียบ กติกาของสังคมที่ทุก ๆ คน ต้องปฏิบัติร่วมกัน" ไปมาก...รวมถึงการให้เกียรติซึ่งกันและกัน + การคิดนอกกรอบที่ผิด ๆ คิดว่าตนเองถูก โดยไม่คำนึงถึงระเบียบของสังคมที่ทุกคนควรปฏิบัติ...

 

ภาพ  :  บริเวณ Indiana State University, USA.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)