อนุทิน 13072 - เพื่อนร่วมทาง

  • clear งานเท่าไรก็ไม่หมดสักที
  • KM เยี่ยมเสริมพลังการจัดการความรู้ ไปแล้ว 3 หน่วยงาน เหลืออีก 1 ... นำเสนอไปแล้ว 2 เหลือ 1
  • การต้องนำเสนอแบบเร่งด่วน แบบฉบับเต็ม ก็เลยเหลือฉบับย่อ ...
  • clear หลักฐาน KM ไปแล้วส่วนใหญ่ ... แต่ได้งานเพิ่มมาอีก บรรยาย KM Share&Learn กับหน่วยงานนอกกรมฯ
  • เพิ่มเวลาให้กับการนิเทศงานกรมอนามัย 2 วัน ต้องลดเหลือ 1 เพราะติดไปเยี่ยมชมรมผู้สูงอายุที่ลำปาง (The Must เพราะเป็นเครือข่ายที่ดีมาก) ... ต้องไปหาผู้รับเรื่องแทนได้ในกลุ่ม
  • ประชุมวิชาการกรมฯ หา Note เรียบร้อย เหลือแต่ประชุมเพื่อตกลงกัน ... อือม ลืมไปเลยว่า ต้องประชุมบรรดาผู้บันทึกการประชุมด้วย
  • กรอกฐานข้อมูลวิทยากรโครงการผู้สูงอายุต่างๆ นึกได้ 4 โครงการ เพื่อสนับสนุน PMQA หมวด 6.1
  • เรื่องนี้เรื่องใหญ่ เตรียมการประชุมวันจันทร์ ปรับมาตรฐานเพื่อประเมินชมรมผู้สูงอายุต้นแบบ ... เตรียมเอกสารเสร็จแล้วเมื่อเช้า ตอนนี้ก็เหลือเตรียมเนื้อหาไว้พูดคุย ... เรื่องยาวเหมือนกัน ตั้งแต่ปี 49-50
  • และอื่นๆ อีกเล็กน้อย นึกไม่ออก
  • วันหนึ่งๆ ก็วุ่นเช่นนี้แล ... อือม ยังไม่ได้เอา cheque เข้าแบ็งค์เลย ... สงสัยต้องรอ เสาร์-อาทิตย์ อีกตามเคย ... ขอบคุณที่ Bank เปิด นอกเวลาราชการ
เขียน 25 Jun 2008 @ 18:14 ()


ความเห็น (0)