อนุทิน 130719 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

บางครั้ง...วุฒิการศึกษาของคน ก็ใช่ว่าจะวัด "การมีคุณค่าของคน" ได้...

คุณค่าของคน...วัดได้จากผลของการกระทำของคน ๆ นั้น...

(คุณค่า = คุณภาพ)

 

 

ภาพ  :  โรงถ่ายหนังใน USA.

เขียน 18 Oct 2013 @ 12:36 () แก้ไข 18 Oct 2013 @ 12:37, ()


ความเห็น (0)