อนุทิน 130719 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

บางครั้ง...วุฒิการศึกษาของคน ก็ใช่ว่าจะวัด "การมีคุณค่าของคน" ได้...

คุณค่าของคน...วัดได้จากผลของการกระทำของคน ๆ นั้น...

(คุณค่า = คุณภาพ)

 

 

ภาพ  :  โรงถ่ายหนังใน USA.

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)