อนุทิน 130718 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ภาระกิจที่ดำเนินการเสร็จก่อนเที่ยง (วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖)

- เซ็นต์แฟ้มเสนอผ่านงาน จำนวนอีก ๔ แฟ้ม (พบข้อผิดพลาดของน้อง ๆ ที่ทำ แจ้งให้กลับไปแก้ไข จำนวน ๒ เรื่อง)

- ประสานกับคุณรพีพร (กรมบัญชีกลาง) เพื่อเดินทางไปราชการเกี่ยวกับเรื่องโครงการจ่ายตรงเงินเดือนของข้าราชการ +

  หนังสือร้องเรียนของข้าราชการเกี่ยวกับเงินเดือน (ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย) โดยนัดหมายกับคุณรพีพร

  จะไปราชการที่กรมบัญชีกลาง ในวันที่ ๕ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (เห็นคิวเดินทางเดือนหน้ากำลังเริ่มต้นอีกแล้วคร้า...)

- เตรียมพิมพ์ภาระงานให้เป็นปัจจุบันเพื่อเตรียมคิดการวิเคราะห์อัตรากำลัง อุปสรรคที่เป็นปัญหาของฉัน นั่นคือ การที่ไม่ได้นั่งที่โต๊ะ

  ทำงานเป็นประจำ ทำให้ฉันไม่ค่อยมีเวลาพิมพ์...แต่วันนี้คิดว่าทำให้เสร็จก่อนเลิกงาน โดยเข้ามาดูในอนุทินที่ได้เขียน ๆ ไว้

  (เห็นประโยชน์ของอนุทิน ก็ตรงนี้เอง...ฉันพิมพ์งานได้เร็วกว่าการนั่งเขียนบนสมุดอีกเพราะฉันพิมพ์สัมผัสได้อย่างเชี่ยวชาญ คริ ๆ)

เขียน 18 Oct 2013 @ 12:02 () แก้ไข 18 Oct 2013 @ 12:05, ()


ความเห็น (0)