อนุทิน 130717 - ♥อุ้มบุญ♥

  ติดต่อ

17 - 18  ตุลาคม  2556  โรงพยาบาลป่าติ้วจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยพื้นคืนชีพ 

  • จัดเป็นสองรุ่น เพื่อให้เครื่อข่ายบริการสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมครบ 100 %
  • วิทยากรโดย นายแพทย์ ศักเรนทร์ ลาวงศ์ 
  • ได้รับการฝึกภาคปฏิบัติในการช่วยพื้นคืนชีพ ทุกคน

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)