อนุทิน 130707 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๒๒๗ |

"..."

คนที่ละอายใจในสิ่งที่ไม่ควรละอาย และไม่ละอายในสิ่งที่ควรละอาย
คนที่มีทัศนคติที่หลงผิดเช่นนี้จะไปสู่นรก

คนที่กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว และไม่กลัวในสิ่งที่ควรกลัว
คนที่มีทัศนคติที่หลงผิดเช่นนี้จะไปสู่นรก

คนที่มองเห็นความชั่วในที่ที่ไ่ม่มีความชั่ว และไม่เห็นความชั่วในที่ที่ความชั่วมีอยู่จริง
คนที่มีทัศนคติที่หลงผิดเช่นนี้จะไปสู่นรก

คนที่รู้แจ้งว่าความผิดคือความผิด และความถูกคือความถูก
คนที่มีทัศนคติถูกต้องเช่นนี้จะไปสู่โลกแห่งความปิติสุข

(ธรรมบท ทางหลุดพ้นจากบ่วงทุกข์)

เขียน 17 Oct 2013 @ 23:27 ()


ความเห็น (0)