อนุทิน #130659

  ติดต่อ

ฉันเคยคิดว่า...

เรากำหนดทางเดินชีวิต

ได้ด้วยตัวเราเอง

...

ขณะนี้...ฉันประจักษ์ลงใจ

ทุกสิ่งอย่าง...ที่บังเกิดขึ้น

ล้วนดำเนินไปตามธรรม(ชาติ)

มิอาจกำหนดใด...ใด

ได้เลย

...

ใจนี้ขออ้อนวอนฟ้า...

แลสรรพสิ่งใด

หากมี...

ช่วยดลให้หญิงชราฅนนี้

มีดวงตาเปิดกว้าง

มองโลกตามความเป็นจริง

ด้วยเถิด...

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)