อนุทิน 130639 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

ที่ จะยืนหยัดได้ ....... โดยหวัง
พึ่ง อื่นตลอดชีวัง ......... ไป่ได้
แห่ง ไหนไม่จีรัง .......... เท่าอาต- มะแฮ
ตน แหละฝึกหัดให้ ....... ชนะได้ดีหลาย
๑๙.๔๑ น. : ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๖

เขียน 15 Oct 2013 @ 19:48 () แก้ไข 15 Oct 2013 @ 19:49, ()


ความเห็น (0)