อนุทิน 130638 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

  ติดต่อ

"..ทาง ตรง ทาง เบี่ยง.."
ทาง หลวงกว้างต่อกว้าง ..... ไป่เทียว
ตรง ดิ่งฤาแลเหลียว ............. ดุ่มด้น
ทาง รกรักกันเชียว ............... ชอบฝ่า
เบี่ยง บิดติดตามก้น .............. กลับยื้อแย่งเดิน
๑๙.๑๓ น. : ๑๕ ต.ค. ๒๕๕๖

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)