อนุทิน 130632 - prayat duangmala

ชาวพุทธ  ๔  ประเภท

๑.  น้ำชานอกถ้วย  มีศรัทธาแต่ขาดปัญญาเพราะด้อยการศึกษา มีความเห็นผิด  บ้าบุญ-บ้าสวรรค์ บ้าเดรัจฉานวิชา เครื่องราง ของขลัง ดูหมอสะเดาะเคราะห์ ไสยศาสตร์

๒.น้ำชาล้นถ้วย  ไม่มีศรัทธา มีปัญญาความรู้เพราะศึกษาสูง มีความเห็นผิด มีทิฐิมานะ มองเรื่องศาสนาแง่ลบ ล้าสมัย จึงไม่สนใจ

๓.  น้ำชาผิดถ้วย  มีศรัทธา มีปัญญาความรู้ เห็นผิดศึกษาปริยัติเฟ้อสับสน  สงสัยจับหลักไม่ได้จึงปฏิบัติผิด หรือไม่สนใจปฏิบัติเลย (ศึกษาแต่ปริยัติอย่างเดียว)

 

๔.  น้ำชาพอดีถ้วย  มีศรัทธา มีปัญญาความรู้จริงมีความเห็นถูก ศึกษาในทางปริยัติคู่กับปฏิบัติจับหลักปฏิบัติได้ถูกต้อง สามารถดับทุกข์ได้

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/958/032/default_images_(6).jpg?1381061812" alt="" />

เขียน 15 Oct 2013 @ 14:45 ()


ความเห็น (1)

ขอเป็นน้ำชาพอดีถ้วย นะครับแหม่ อิอิ