อนุทิน 130618 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๒๐๔ |

"ส่งเกรดประวัติศาสตร์"

ภาคเรียนนี้เป็นภาคเรียนที่ ๒๙ ของชีวิตการเป็นครู
ตัวเลขดูเยอะเพราะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสอน
ที่มีเปิดภาคฤดูร้อนอยู่ทุกภาค

ภาคเรียนที่ ๒๙ เป็นภาคเรียนที่ส่งเกรดก่อน
การสอบปลายภาคเสร็จสิ้นเป็นครั้งแรก

อยากจะฉลองใหญ่ แต่ ...

ก็เป็นภาคเรียนแรกที่มี "การศึกษาเอกเทศ" เกิดขึ้นเช่นกัน

ดังนั้น หนักบ้างกับภาระนี้
เนื่องจากเด็กมีพื้นฐานในด้านการวิจัยจากรายวิชาวิจัยอื่น ๆ
ไม่เป็นไปดังคาดหวัง ตอนเขียนหลักสูตร

อีกทั้งอาจารย์ท่านอื่นในสาขาก็ขาดความชำนาญ
ในด้านนี้ เนื่องจากพื้่นฐานเดิมของท่าน
จบระดับบัณฑิตศึกษาแบบ (งาน) ไม่ยากนัก
และเร่งจบเกินกว่าจะเรียนรู้ได้จริง

อันนี้เค้ารำพึง ...

เขียน 15 Oct 2013 @ 09:00 () แก้ไข 16 Oct 2013 @ 10:18, ()


ความเห็น (0)