อนุทิน 13061 - riceman

riceman
  • บ่ายวันนีัได้ชวนแม่บ้านไปกราบนมัสการพระธาตุพระพุทธเจ้าหลายพระองค์รวมทั้งอัครสาวกของท่านด้วย  ที่วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร  เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตเราทั้งสองรวมทั้งลูกหลาน
  • ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยในระยะสองสามเดือนนี้  ทำให้ไม่มีเวลาจะเขียนบล็อก  คงจะหายไประยะหนึ่ง  จนกว่าจะมีความพร้อม จึงจะเริ่มเข้ามาเขียนใหม่
  • ระหว่างรอการตัดสินใจของผู้เขียนเองว่าจะนำเสนอเรื่องแนวไหน  จึงจะเป็นประโยชน์  ต่อผู้อ่านที่ท่านสละเวลาอันมีค่าเข้ามาอ่านบล็อกของเรา  ผู้เขียนจะนำประสบการณ์การเดินทางพร้อมภาพมาบันทึก
เขียน 25 Jun 2008 @ 15:28 ()


ความเห็น (0)