อนุทิน 130605 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

บางครั้ง...เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนั้น...จำเป็นต้องอาศัย "เวลา" เข้ามามีส่วนช่วยให้เหตุการณ์นั้น ๆ บรรเทาลงได้...

  เขียน:  

ความเห็น (0)