อนุทิน 130605 - บุษยมาศ

บางครั้ง...เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองนั้น...จำเป็นต้องอาศัย "เวลา" เข้ามามีส่วนช่วยให้เหตุการณ์นั้น ๆ บรรเทาลงได้...

เขียน 14 Oct 2013 @ 21:36 ()


ความเห็น (0)