อนุทิน #130592

คนตายนอนอยู่ในโลง กำลังตะโกนว่า..เช่นนั้นเอง
เกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วมุ่งหน้าสู่ ความดับลง...

อาจารย์พุทธทาสภิกขุ , จีวัน BAND

เขียน:

ความเห็น (2)

ถ้าคนตายพูดได้หน้าจะพูดบอกคนทั้งหลายว่า จงอย่าทำชั่ว สร้างความดี จะได้ไม่เป็นเช่นที่เรานอนอยู่ในโลง