อนุทิน 130584 - ธีระศักดิ์ ยางธิสาร

Banana
       You look solemn. Actually, you are so sensitive and touchy. However, you are helpful, reasonable, careful and far-sighted. You always do planning for yourself and people around you. You are contented and like to help people who are in trouble.

คนที่ชอบทานกล้วย
        คุณ ดูเหมือนเป็นคนเคร่งขรึม เอาจริงเอาจัง แต่ทว่ามีความอ่อนไหว และน้อยใจง่าย อย่างไรก็ตาม คุณก็เป็นคนที่มีความเกื้อกูล มีเหตุผล เอาใจใส่ และมองการณ์ไกล คุณมักคิดวางแผนให้ตัวเองและคนรอบข้าง และมีความยินดีที่จะช่วยเหลือคนที่ประสบกับปัญหาอยู่เสมอ

- See more at: http://variety.siam55.com/data/6/0444-1.html#sthash.Ok4ZlrzO.dpuf

 

เขียน 14 Oct 2013 @ 09:53 ()


ความเห็น (0)