อนุทิน 130551 - สีตะวัน

สีตะวัน

อยู่เวร(ยาว)วันหยุด...

เตรียมรับ นศ. พยาบาล ปี ๒ วพบ.อด. มาำัฝึกงานและพักที่บ้านพักรพ.สต.   ๒ กลุ่ม กลุ่มละ ๑ เดือน (๘ คน)

ในฐานะ ครูพี่เลี้ยง (Mentor) ต้องดูแลทุกอย่าง ทั้งความเป็นอยู่การเรียนรู้ และฝึกทักษะวิชาชีพ 

 

 ศึกษาคู่มือ...กลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนและจิตเวช

พบสิ่งที่วิทยาลัย มุ่งหวังจากครูพี่เลี้ยง เรื่องการพัฒนาผลการเรียนรู้

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง

๑.  ทักษะคุณธรรม จริยธรรม

๒.  ทักษะความรู้

๓.  ทักษะทางปัญญา

๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

๖.  ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

แต่ละหัวข้อมีรายละเอียดยาวเหยียด ทั้งวิธีการสอน และวิธีการประเมินผล

อ่านแล้ว (เวียนหัว) ทำให้รู้สึกว่า ...การเรียนทุกวันนี้ ยากกว่าสมัยก่อนมาก

และครูพี่เลี้ยงก็ถูกคาดหวังสูงเช่นกัน...(แหง่ว)

รู้สึก เหมือน ๆ จะได้ดำรงตำแหน่งอันสูงเกียรติมากมาย ..."ครูพี่เลี้ยง"...^_^

 

เตรียม Orientation และ ให้ความรู้เรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) นัดนศ. และอาจารย์นิเทศน์ 17.30 น. 

พรุ่งนี้คลินิก EPI ..นศ. ต้องเก็บประสบการณ์ฉีดวัคซีนเด็กคนละ 3 ราย และประเมินพัฒนาการ คนละ 3 ราย แค่คิดก็หนุกหนาน ๆ แล้วค่ะ...(ฮา)

 

...นะคะ..^_^

เขียน 13 Oct 2013 @ 15:40 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

หัวข้อทั้ง ๖ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเสนอ สกอ. ครับพี่ มีอยู่ในหลักสูตร ;)…

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะท่านอ. วัต..นอกจากยึดมาตรฐานวิชาชีพการพยาบาลแล้วคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูด้วยนะคะเนี่ย..อิ อิ..^_^