อนุทิน 130511 - นพวรรณ นกดา

สัปดาห์ที่ 21 ประจำวันที่ 30- 4 ตุลาคม  2556

       สัปดาห์ที่ 21 ของการเป็นครูฝึกสอนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว  ถือเป็นสัปดาห์สุดท้าย

ของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2556  นักเรียนได้ดำเนินการสอบเสร็จสิ้น

ในสัปดาห์นี้  ทางโรงเรียนได้จัดให้นนักเรียนห้องโครงการวิทย์-คณิต  ได้เข้าค่ายพัฒนาทักษะ

ทางวิชาการ  ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษา ซึ่งได้แก่วิชาวิทยศาสตร์  และคณิตศาสตร์

นักเรียนได้ทำการปิดภาคเรียนที่1 หน้าที่ของครูยังดำเนินการต่อจนประมาณวันที่12  

สำหรับการฝึกสอนในภาคเรียนที่1ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงภาระงาน รวมทั้งจิตวิญญาณ

ความเป็นครูที่ต้องมีต่อศิษย์และบุคคลอื่นๆ  ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาชีพแต่รวมถึงการเป็น พ่อและ

แม่คนที่2ของศิษย์  

นางสาว นพวรรณ  นกดา 5210941118 ว52 

เขียน 12 Oct 2013 @ 15:14 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมปณิธานของน้องค่ะ “สำหรับการฝึกสอนในภาคเรียนที่1ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงภาระงาน รวมทั้งจิตวิญญาณ ความเป็นครูที่ต้องมีต่อศิษย์และบุคคลอื่นๆ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่อาชีพแต่รวมถึงการเป็น พ่อและแม่คนที่2 ของศิษย์ “
กุหลาบขอเป็นกำลังใจให้และขอให้ประสบความสำเร็จนะคะ