อนุทิน #130507

| อนุทิน ... ๕๑๘๘ |

"วันเสาร์ไม่ได้หยุด"

วันเสาร์ ... อยู่มหาวิทยาัลัยเช่นเคย

วันนี้นัดเด็กเอกเทศมาประชุมรวม เพื่อทำงานที่ขาดไปพร้อม ๆ กัน
ส่วนตัีวเองก็ตรวจงานบนอินเทอร์เน็ต
และกำลังจะพิมพ์ลง Excel ต่อไป

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (2)

ตัวเป็นเกลียว หัวเป็นน็อต อิ อิ