อนุทิน 130488 - prayat duangmala

สมาธิปัญญาองค์เดียวกัน

พระธรรมาจารย์(ฮุ่ยเหนิง) โปรดแก่สาธุชน กล่าวว่า ท่านผู้เจริญ วิถีธรรมแห่งอาตมานี้ เอาสมาธิปัญญาเป็นหลัก 

 พิจารณา สมาธินี้ มิใช่ธรรมปฏิบัติที่นั่งนิ่งหลับตาเจริญภาวนา ระงับใจกำหนดนำ ทำให้เป็นสมาธิ   แต่เป็นสมาธิในจิตเดิมแท้ที่มีอยู่แต่เดิมที

โดยแท้จริงแล้ว ธรรมญาณหรือจินเดิมแท้มีภาวะ สุขุม คงที่ เรียกว่าสมาธิอยู่แล้ว ความวุ่นวายส่ายคลอนของสภาพชีวิต มีอิทธิพลทำให้คนพ้นห่างจากภาวะสุขุมคงที่ที่มีอยู่อย่างนั้นเองแล้วกลับเข้าไม่ถึงจิตเดิมแท้แห่งตน จึงต้องนั่งนิ่งกำหนดหาสมาธิกันใหม่ ปัญญาก็เป็นปัญญาที่มีอยู่แล้วแต่จิตเดิมแท้ มิใช่ปัญญาที่เสริมสร้างเรียนรู้ได้ในภายหลัง สาธุชนอย่าได้หลงผิดว่า สมาธิปัญญาต่างกัน สมาธิปัญญาเป็นองค์หนึ่งเดียวกัน มิใช่สอง

 สมาธิเป็น องค์ ของปัญญา

 ปํญญาเป็น คุณ ของสมาธิ

ขณะใช้ปัญญา สมาธิอยู่ที่ปัญญา

ขณะใช้สมาธิ ปัญญาอยู่ที่สมาธิ

ศุภนิมิตแปล....

 

เขียน 11 Oct 2013 @ 16:47 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุค่ะ