อนุทิน 130484 - prayat duangmala

ครั้งหนึ่งในไต้หวัน

   จากการศึกษาดูงาน ทำให้เห็นได้ว่า บางอย่างเรายังต้องพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และการใช้เกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้น การดูแลบุคลากรของหน่วยงาน คงต้องพัฒนา อีกทั้งปัญหาของการคอรัปชั่นของเรานั้นมากเกินไป หวังว่าเราจะลดปัญเหล่านี้ลงได้ เมื่อผู้นำเช่นอาจารย์ที่มีความซื่อสัตย์ ที่ผมคิดว่าอยู่ในส่วนนี้จะช่วยกันต่อไปทุกอย่างด้วยการเป็นผู้มีจิตอาสาอย่างแท้จริง

เขียน 11 Oct 2013 @ 16:21 ()


ความเห็น (0)