อนุทิน 130456 - บุษยมาศ

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

ช่วงเช้า : ประชุมบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับชี้แจงการจัดทำข้อตกลงของการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖)

ช่วงบ่าย  : เป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิด ฯ + นัดประชุมเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินรายได้ให้กับแม่บ้าน (หอพัก)

เขียน 11 Oct 2013 @ 08:56 () แก้ไข 11 Oct 2013 @ 14:31, ()


ความเห็น (0)