อนุทิน 130442 - prayat duangmala

   

คัมภีร์ร้อยกตัญญู

     1.  ฟ้าดินให้ความสำคัญกับความกตัญญูเป็นอันดับแรก

    2.   ความกตัญญูเพียงคำ ทำให้ทั้งครอบครัวมีความร่มเย็นเป็นสุข

3.    ผู้ที่มีความกตัญญูจะสามารถให้กำเนิดบุตรที่มีความกตัญญู

4.    บุตรหลานที่กตัญญูย่อมมีสติปัญญาและคุณธรรมอันดีงาม

5.    ความกตัญญูเป็นคุณธรรมก้าวแรกของมนุษยธรรม

6.    บุตรที่มีความกตัญญู เมื่อจากโลกนี้ไปก็จะได้เป็นเทพเซียน

7.    แต่ครั้งโบราณกาล ขุนนางที่มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดี ล้วนแต่เป็นบุตรที่มีความกตัญญู

8.    กษัตริย์คัดเลือกขุนนางที่ดีจากผู้ที่มีความกตัญญู มีสุจริตธรรม

9.    ให้มีความกตัญญูต่อบิดามารดาอย่างทุ่มเทสุดใจ สุดกำลังความสามารถชั่วชีวิต

10.  ความกตัญญูมิได้อยู่ที่ให้บิดามารดาได้รับประทานอาหารที่ดีและมีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่

 

11.  คุณค่าแห่งกตัญญุตาธรรมอยู่ที่ความกตัญญูที่ออกจากจิตใจอันแท้จริง

เขียน 10 Oct 2013 @ 15:27 () แก้ไข 10 Oct 2013 @ 15:33, ()


ความเห็น (0)