อนุทิน 130421 - แม่พลอย

สายน้ำ

หยั่งรู้ความลึก

ของตนได้เสมอ...

แลสัมผัสรู้

แรงกระเพื่อมไหว

ภายใน...ทุกขณะ

ลมโชย...แม้เพียงแผ่วเบา


เขียน 09 Oct 2013 @ 20:33 () แก้ไข 27 Apr 2017 @ 20:51, ()


ความเห็น (0)