อนุทิน 130410 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

หน้าที่ของฉัน คือ การจัดระบบงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ...และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น...

เขียน 09 Oct 2013 @ 16:03 ()


ความเห็น (0)