อนุทิน 130410 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

หน้าที่ของฉัน คือ การจัดระบบงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ...และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น...

  เขียน:  

ความเห็น (0)