อนุทิน #130410

หน้าที่ของฉัน คือ การจัดระบบงานบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นระบบ...และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น...

เขียน:

ความเห็น (0)