อนุทิน 130405 - บุษยมาศ

ฉันได้พูดคุยกับน้อง ๆ พนักงานมหาวิทยาลัย + อาจารย์ประจำตามสัญญา ที่มาบรรจุใหม่...ให้ความรู้ว่าพวกเขาควรปฏิบัติตนเองอย่างไรบ้าง? ในเรื่องของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ ม. + การพัฒนาตนเองในเรื่องการศึกษาต่อ ป.เอก + การพัฒนาตนเองในเรื่องของการทำผลงานวิชาการ ฯลฯ...ทำให้เห็นว่า ปัจจุบันนี้ ม. จะได้เด็กที่เข้ามาบรรจุเป็นเด็กเก่ง...สำหรับคุณภาพนั้นวัดได้ในระดับหนึ่ง แต่จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นนั้นต้องวัดกันตอนเข้ามาอยู่ใน ม.และได้ปฏิบัติงานแล้วได้ผลงานที่รับผิดชอบเป็นประการใด...

กลับมาที่โต๊ะทำงานเซ็นผ่านงานให้กับน้อง ๆ อีก ๒ แฟ้ม...

 

เขียน 09 Oct 2013 @ 15:17 () แก้ไข 09 Oct 2013 @ 15:40, ()


ความเห็น (0)