อนุทิน 130371 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

เสร็จไปอีก ๑ ภารกิจ เรื่องการเตรียมการชี้แจงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายวิชาการ เพื่อเตรียมประชุมในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ กว่าจะเสร็จปาเข้าไป เกือบ ๑๖.๐๐ น. กลับมาที่โต๊ะทำงาน เซ็นผ่านงานให้กับน้อง ๆ ในกอง อีก ๒ แฟ้ม...ว่าจะโล่ง...ไม่โล่ง เตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ต่ออีกคืนนี้...

เขียน 08 Oct 2013 @ 16:02 () แก้ไข 08 Oct 2013 @ 16:03, ()


ความเห็น (0)