อนุทิน 130365 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๕๗ |

"ยึด"

หลายครั้งที่เราไม่สามารถเอาชนะ "ทิฐิ" ในตัวเองได้
เนื่องจากเรายังติดยึดกับความเป็นตัวเองของเรา
หัวโขนของเรา ฐานะของเรา บรรดาศักดิ์ของเรา

เรายอมที่ยึดมั่นถือมั่นให้ดูรู้่สึกว่า เรานี่ช่างยิ่งใหญ่
เรานี่ช่างเก่งกาจ เรานี่ช่างสวยงาม ยากหาใครทัดเทียมได้

ยิ่งยึดยิ่งทุกข์

จากเรื่องง่าย ๆ กลายเป็นเรื่องยากที่จะตัดสินใจทำอะไร
ปล่อยไม่เป็น วางไม่ได้

ทางเลือกดีงามมีอยู่ตั้งหลายทาง แต่เรายึดทางหนึ่งไปแล้ว
โดยไม่ยอมที่จะเปลี่ยนใจ

เพราะมันถูกใจ (ที่เรายึด) มากกว่าถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

ผู้อาบน้ำร้อนมาก่อนนั้น ย่อมเห็นอยู่แล้วว่า มันจะทุกข์เพียงใด
แต่ทำได้แค่ตักเตือนและบอกกล่าว

แต่จะ "หยุด" หรือ "ห้าม" ไม่ได้ เพราะยากจะเชื่อฟังกัน

คงต้องปล่อยให้เผชิญทุกข์เองเสียก่อน จึงค้นพบสัจธรรม
น่าเสียดายเวลาที่เหลือของชีวิตจริง ๆ

สายตาของครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ย่อมเห็นเส้นทางธรรม

เขียน 08 Oct 2013 @ 12:56 () แก้ไข 08 Oct 2013 @ 12:56, ()


ความเห็น (0)