อนุทิน 130347 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๕๓ |

"..."

"ทำดี" ไ่ม่มีผัดวันประกันพรุ่ง

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามลมเย็นพัดผ่าน)
๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน 07 Oct 2013 @ 23:08 () แก้ไข 07 Oct 2013 @ 23:22, ()


ความเห็น (0)