อนุทิน #130347

| อนุทิน ... ๕๑๕๓ |

"..."

"ทำดี" ไ่ม่มีผัดวันประกันพรุ่ง

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามลมเย็นพัดผ่าน)
๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)