อนุทิน 130338 - กาญจนา ฮะยีตำมะลัง

  ติดต่อ

สัปดาห์ที่ 21 ระหว่าง วันที่ 30 - 4 ตุลาคม 2556

          สำหรับสัปดาห์นี้งานในด้านการสอนเสร็จสิ้น พร้อมส่งคะแนนสอบ แบบประเมิณคุณลักษณะอันพึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์  อ่านเขียนให้กับคุณครูประจำชั้นในทุกๆช่วงชั้น  สัปดาห์นี้มีคำสั่งควบคุมนักเรียนเดินขบวนถือศีลกินผัก จากสนามชัยสู่สะพานหิน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2556

           สำหรับงานในหน้าที่ครูผู้สอนและผู้ช่วยครูประจำชั้น เคลียร์โครงการอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนมให้กับหัวหน้าโครงการอาหารกลางวัน ในสัปดาห์นี้ ให้นักเรียนทุกคนเคลียร์งานที่ตนเองค้างอยู่ส่งให้ครบ และคุบนักเรียนตกค้างจากการสอบในบางรายวิชาให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้

  เขียน:  

ความเห็น (0)