อนุทิน 130328 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ขานชื่อผู้ลงคะแนนเลือกผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก (มรภ.พิบูลสงคราม) มีผู้สมัคร ๓๓ คน สามารถเลือกได้ ๒๓ คนต่อ ๑ ใบ + คณะกรรมการสหกรณ์ มีผู้สมัคร ๓ คน เลือกได้ ๑ คน ต่อ ๑ ใบ...ตั้งแต่ ๑๔.๐๐ - ๑๖.๑๕ น. ฉันขานคะแนนยังไม่เท่าไร? สงสารน้อง ๆ ขีดคะแนนจนมือล้า...

จรรยาบรรณวิชาชีพ อีกเรื่องหนึ่ง ต้องขานตามความเป็นจริง ถูกต้อง...หลายชั่วโมง...ผอ.สนอ.แซว..."พี่บุษก็ยังเสียงใสอยู่เหมือนเดิม...แต่คนขีดคะแนนข้อล้าเลยอ่ะ คริ ๆ ๆ"

 

เขียน 07 Oct 2013 @ 20:13 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

กิจกรรมเสียสละ เหนื่อยหน่อยแต่ก็ยินดีนะคะ ทุกสหกรณ์หากเลือกคนไม่ดีเข้าไปก็กอบโกยแต่ผลประโยชน์ หากเลือกคนดี เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สมาชิกก็สุขใจถ้วนหน้า สาธุอนุโมทนาแซ่ซร้องสรรเสริญให้ได้ยิน ก็เป็นวิธีการประเมินความซื่อสัตย์ และความจริงใจของการรับใช้เพื่อนสมาชิกด้วยกันใได้ใช่ไหมคะ

เขียนเมื่อ 

ค่ะ พี่ krutoiting การนับคะแนนแบบนี้ ไม่ค่อยมีคนกลางมานั่งเชียร์หรอกค่ะ…และก็ไม่ค่อยมีปัญหา…แต่พอเลือกอธิการบดีใหม่ไม่ได้สิน่า…ช่างสรรหาข้อมูลมากล่าวหากันค่ะ…ขอบคุณนะคะ