อนุทิน 130313 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

ประชุมเกี่ยวกับประกันคุณภาพของสำนักงานอธิการบดีเสร็จ ๑๒.๐๐ น. พอดี...

(๑๕ - ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖) เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลการดำเนินงานและตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา...

กลับมาที่โต๊ะทำงาน เซ็นต์ผ่านงาน ๒ แฟ้ม...เห็นกล่องพัสดุ ๑ กล่อง

ขออุบไว้ก่อนคร้า...แล้วจะนำไปเล่าในบันทึกค่ะ...

 

 

 

 

เขียน 07 Oct 2013 @ 13:00 ()


ความเห็น (0)