อนุทิน 130305 - คุณมะเดื่อ

วันนี้ ( 7 ตุลาคม 56 ) ฝนยังคงพรำตลอด หนักบ้างเบาบ้าง ด้วยอิทธิพลของหย่อมความ

กดอากาศต่ำกำลังแรง ที่ขึ้นฝั่งที่ประจวบฯ  คลองกุยบุรีน้ำล้นตลิ่งแล้ว(ซึ่งไม่เคยล้นตลิ่งมา

หลายปีแล้ว) ในพื้นที่ลุ่มริมคลองกุยบุรี ก็ถูกน้ำท่วมแล้ว  กรมอุตุ ฯ รายงานว่าฝนยังตกต่อ

ไปอีก 2 วัน ...แล้วจะเพิ่มจำนวนวันอีกหรือเปล่าเนี่ยะ

เขียน 07 Oct 2013 @ 11:09 ()


ความเห็น (0)