อนุทิน 130291 - คุณมะเดื่อ

 

วันนี้ ( 6 ต.ค.56 ) ฝนตกทั้งวัน ตกแรงด้วย น้ำเจิ่งนองไปทั่ว เพิ่งมา

เซาเอาเมื่อครู่  ... วันนี้เด็ก ๆ ขาดฝึกซ้อมไป  3 คน ทีมหนังสือเล่ม

เล็กไปแค่  2 คน  ซ้อมจับเวลาในส่วนที่ตนรับผิดชอบ  ปรากฏว่า วันนี้

ทำได้เสร็จเร็วกว่าเวลา (คงเพราะได้บทเรียนจากเมื่อวาน) ส่วนของยุว

บรรณารักษ์  ไปแค่คนเดียว เลยให้ทำในเรื่องอุปกรณ์การรายงาน

พรุ่งนี้...หยุดซ้อม 1 วัน  เพราะคุณมะเดื่อต้องไปเข้าประชุมคณะ

กรรมการตัดสินการประกวดงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่ ฯ  ซึ่งจะมี

การแข่งขันในวันที่ 10 - 12 ตุลานี้   งานนี้คุณมะเดื่อตัดสิน 2 รายการ

ด้วยกัน ในวันที่ 10 กับ 11 ตุลา จ้ะ

เขียน 06 Oct 2013 @ 22:39 ()


ความเห็น (0)