อนุทิน 130255 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๑๓๙ |

"..."

ทำสิ่งดีงาม ย่อมได้ สิ่งดีงาม

ทำสิ่งชั่วร้าย ย่อมได้ สิ่งชั่วร้าย

เิกิดเป็นมนุษย์แล้วไซร้่ น่าจะเลือกได้เอง

บ้านปลายดง ณ หางดอย, เชียงใหม่ (ยามตีหนึ่งกว่า ๆ)
๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

เขียน 06 Oct 2013 @ 01:33 () แก้ไข 07 Oct 2013 @ 23:30, ()


ความเห็น (0)